PRIVACYBELEID

High On Life vindt jouw privacy belangrijk en wil veilig met je persoonsgegevens omgaan. In deze Privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe we deze gebruiken en beveiligen.

High On Life, onder de rechtsnaam Stiloja BV, gevestigd aan Hof Van Riethlaan 13 te 2640 Mortsel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1 . Contactgegevens

www.highonlife.be

Hof van Riethlaan 13 te 2640 Mortsel, tel nr +32 495 52 43 15

Maarten Peeters is de Functionaris Gegevensbescherming van High On Life. Hij is te bereiken via hello@highonlife.be

2. Persoonsgegevens die wij verwerken.

High On Life verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, o.a. via je account om lessen te reserveren. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via de app Virtuagym
 • Internetbrowser en apparaat type (Google Analytics 4)

  High On Life verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw:
 • gezondheid (fysiek en/of mentaal)
 • Tanita meetwaarden (impedantiemeting in studio voor PT klanten)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@highonlife.be, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Doel van verwerking gegevens.

High On Life verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • In het geval van coaching en training, jou zo optimaal mogelijk te begeleiden naar jouw doelstellingen

4. Tijdsduur bewaring persoonsgegevens.

High On Life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kan je gegevens steeds zelf verwijderen door een aanvraag te doen om je account van Virtuagym te verwijderen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden.

High On Life verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. High On Life blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met volgende bedrijven hebben wij een bewerkersovereenkomst:

 • Virtuagym: coaching PT klanten: https://virtuagym.com/nl/virtuagym-privacy
 • WordPress: website High On Life: https://wordpress.org/about/privacy/
 • Intuit Mailchimp: verzenden nieuwsbrieven: https://mailchimp.com/legal/privacy
 • Google forms: https://policies.google.com/privacy
 • Evernote: https://evernote.com/intl/nl/privacy/policy

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

High On Life gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. High On Life gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Wij gebruiken Google Analytics 4 om inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Google Analytics 4 verzamelt gegevens zoals: IP-adressen (geanonimiseerd), Gebruikersgedrag op de website (pagina’s bezocht, duur van het bezoek), Demografische gegevens en interesses. Indien je de cookies niet accepteert jouw bezoek ook niet geregistreerd.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf. Dit kan via het versturen van een gespecificeerd verzoek naar hello@highonlife.be

8. Beveiliging persoonsgegevens

High On Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@highonlife.be